Tisztelt Látogató/Érdeklődő!

Köszöntjük honlapunkon!

Ön egy olyan társaság honlapján tartózkodik, amelynek meghatározó tevékenysége a közbeszerzési tanácsadás. Ha ez a tevékenység érdekli Önt, akkor jó helyen jár:

 • Pályázott és nyert? – Ezt a forrást szeretné elkölteni?
 • Vagy nem ezt, „csak” egy közfeladatot szeretne elvégeztetni, amihez meg van a „közpénze”?
 • Sürgeti az idő?, de nem pontosan ismeri azokat a törvényeket, előírásokat, amelyeket figyelembe kell vennie a források igénybe vételéhez?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, segítünk! Ha Ön Ajánlattevő, és ajánlatot szeretne tenni valamelyik általunk bonyolított közbeszerzésre, akkor Ön is jó helyen jár!

KÖZBESZERZÉS

Röviden:

A Kbt. rendelkezéseivel összhangban és figyelembe véve a megbízó közbeszerzési szabályzatában foglaltakat, - az előkészítéstől a szerződéskötésig – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként elősegítem a közbeszerzési eljárás szakszerű lefolytatását, vagy igény esetén teljes körűen, önállóan megvalósítom azt. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során biztosítom a közbeszerzési szakértelmet, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső feladatokat személyesen látom el. Az eljárás során együttműködök az eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi, vagy egyéb szakértelmet biztosító személyekkel.

Bővebben:

 • az adott beszerzés hovatartozásának meghatározása, tekintettel a kivételekre is
 • figyelemmel az egybeszámítási szabályokra is, a közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározása külön vizsgálattal, és ennek a vizsgálatnak a dokumentálása
 • a közbeszerzés fedezete, rendelkezésre állásának dokumentálása
 • a felelősségi rend meghatározása (amennyiben nincs közbeszerzési szabályzat)
 • az eljárásfajta kiválasztása, rész-ajánlattételi lehetőség vizsgálata
 • a helyi KKV-ék részvételét támogató megoldások meghatározása
 • az ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció szakmai tartalmának meghatározása a Megbízóval közösen úgy, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai specifikációt, leírást stb. Megbízó bocsátja rendelkezésre
 • az ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció jogi – ezen belül különösen közbeszerzési jogi – szakismereteket és felkészültséget igénylő részeinek elkészítése és a teljes dokumentáció jogi szempontból történő ellenőrzése
 • a Kbt. szerinti egyéb előkészítő feladatok elvégzése
 • a kizáró okok, szakmai és pénzügyi alkalmassági kritériumok, az érvényességi feltételek vizsgálata, valamint a bírálati szempontrendszer meghatározása
 • az ajánlati/részvételi felhívás elkészítése, szerkesztése, elektronikus közzététele, a kapcsolódó hiánypótlásban foglaltak teljesítése
 • ajánlati (műszaki) dokumentáció teljes körű előkészítése
 • személyes részvétel az egyes közbeszerzési eljárási cselekményeken, a megbízónál létrehozott bíráló bizottság munkájában, az eljárási cselekmények lebonyolításához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok előkészítése, az eljárási cselekmények levezetése, azokról jegyzőkönyv készítése,
 • az eljárásban szükséges konzultáció, kiegészítések, felvilágosítások összeállítása és továbbítása az érdekeltek felé
 • az ajánlatok bontása, bírálata, és a bírálati lapok elkészítése
 • a beérkezett ajánlatok formai, közbeszerzési jogi megfelelőségének, valamint az ajánlattevők alkalmasságának jogi szempontból történő ellenőrzése, a szükséges hiánypótlási felhívás, tájékoztatás, indokolás-kérés összeállítása
 • az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat elkészítése
 • a megbízó döntéshozatalához szükséges szakmai közreműködés
 • az összegezés elkészítése, és továbbítása a pályázók felé
 • szerződéskötés, illetve az eredményről szóló tájékoztató hirdetmény közzététele
 • a szerződésmódosításra vonatkozó igény indokoltságának és szabályszerűségének vizsgálata közbeszerzési szempontból, a kapcsolódó hirdetmény elkészítése, közzététele
 • folyamatos közreműködés abban, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során az összeférhetetlenségre és a verseny tisztaságára vonatkozó rendelkezések érvényesüljenek
 • közreműködés, képviselet jogorvoslati eljárásban
 • a megbízó által felállított bíráló bizottságban tagi /elnöki/ minőségben történő részvétel
 • közreműködés közbeszerzési terv elkészítésében, illetve a közbeszerzési szabályzat készítésében
 • folyamatos szakértői tanácsadás, egyéb felmerülő járulékos munkák
               

BEMUTATKOZÁS

Tarjányi Sándor vagyok, néhány szóban bemutatkozom. Hosszú szakmai út vezetett addig, hogy 11 évvel ezelőtt elhatároztam: a későbbiekben kizárólag közbeszerzési tanácsadással kívánok hivatásszerűen foglalkozni. Addigra már jelentős tapasztalatokra tettem szert, hiszen munkahelyeimen a műszaki kivitelezések szinte minden területét megismertem, voltam értékesítési és beruházási csoport tagja is. Előbb közbeszerzési tanácsadói, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen közbeszerzési szakértői képesítést szereztem. A törvényi feltételeket teljesítve, 2005-ben hivatalos közbeszerzési tanácsadóként (szakértői szám: 310), 2015-ben pedig felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként (szakértői szám: 352) is bejegyeztek a Közbeszerzési Hatóság szakértői névjegyzékbe. Az elmúlt több mint egy évtizedben 150-et is meghaladó közbeszerzési eljárást bonyolítottam le, és ezek közül csupán három olyan volt, amely ellen a KDB jogorvoslati eljárást folytatott le. Tevékenységem nagy részét az ajánlatkérői oldalon végzem, de nem idegen számomra az ajánlattevőknek végzett munka sem.

Céljaim: A közbeszerzések lebonyolítása során, céljaimat az a megoldandó problémahalmaz határozza meg, amellyel a döntéshozó szembekerül, mielőtt hozzájutna ahhoz a régen várt forráshoz, amellyel sokak gondját kellene megoldania. Ez a pénz „közpénz”, amelynek igénybe vételét nagyon sok előírás, törvény szabályozza. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a közpénzek nagy része állami, vagy EU-s forrásból származik, így felhasználásuk során más, ún. „különös feltételeket” is figyelembe kell venni. Az idő pedig mindig sürget, hiszen az elképzelések megvalósításához, a pályázatot már évekkel előtte be kellett nyújtani. Én, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként e „közpénz” szakszerű, hatékony elköltésében tudok segíteni. Legfőbb célom, hogy az ezzel kapcsolatos közbeszerzői feladatoknál a lehető legmagasabb szinten biztosítsam a közbeszerzési szakértelmet, együttműködve a Megbízó eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi, vagy egyéb szakértelmet biztosító személyeivel. Segítséget nyújtok az ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárások és az egyre bonyolultabbá, nehézkesebbé váló közbeszerzési szabályok útvesztőiben. Célom egy gyakorlat-szakmailag megalapozott eljárás lebonyolítása, amelyben sem a közreműködő szervezet, sem a KDB nem talál olyan hibákat, amelyek miatt a megnyert forrás részbeni, vagy teljes visszafizetésre kötelezne bennünket.

Kapcsolat

 •   +36 20 399-0905
 •   3733 Rudabánya, Petőfi út 8.
Egy rózsa fényképe
REFERENCIA
Az ajánlatkérő neve A közbeszerzési eljárás tárgya A közbeszerzési eljárás fajtája A közbeszerzési eljárás meghirdetésének időpontja  Az elvégzett tevékenység megnevezése Jogorvoslatra történő utalás Az eljáráshoz kapcsolódó  kiegészítő információ
Berente Község Önkormányzata "E-garázs - napelemes rendszer beszerzése" Hirdetmény közzététele nélküli eljárás (122.§(7) a)) 2014.06.27 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ-18706/2014 (2014.06.09.-09.29.)
Berente Község Önkormányzata "Játszóterek áttelepítése, felújítása, valamint építése Berente közigazgatási területén." Hirdetmény közzététele nélküli eljárás (122.§(7) a)) 2014.07.09 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ- 20510/2014 (2014.06.23.-10.13.)
Berente Község Önkormányzata "Élelmiszer beszerzés 2015." Nyílt eljárás 2014.10.31 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ- 23023/2014 KÉ- 26449/2014 (2014.10.13.-12.22.)
Rudabánya Város Önkormányzata "Kiviteli tervek készítése a "Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten" című projekt megvalósításához." Hirdetmény közzététele nélküli eljárás (Kbt. 122/A § ) 2014.10.05 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ 24325/2014 (2014.09.25.-11.24.)
Rudabánya Város Önkormányzata A "Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten" című projekt megvalósításához kapcsolódó nyilvánosság és marketing tevékenység megvalósítása. Hirdetmény közzététele nélküli eljárás (Kbt. 122/A § ) 2015.03.11 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ 14952/2015 (2014.09.25.- 2015.05.11.)
Rudabánya Város Önkormányzata A "Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten" című projekt megvalósítása. Nyílt eljárás (Kbt. 121.§ (1) b) 2015.03.04 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ- 3484/2015 KÉ- 8063/2015 KÉ- 18017/2015 1.sz. Szerződésmódosítás KÉ- 22930/2015 2.sz. Szerződésmódosítás (2014.09.25.- 2015.11.05.)
Rudabánya Város Önkormányzata „Központi orvosi ügyelet ellátása Rudabányán és társult településein.” Nyílt eljárás (Kbt. 121.§ (1) b) 2015.10.02 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ-19252/2015 KÉ- 25376/2015 (2015.09.14.-11.30.)
Mucsony Nagyközség Önkormányzata A START munkaprogram eszközeinek, berendezéseinek, felszereléseinek beszerzése Nyílt eljárás (Kbt. 115.§ 2016.05.10 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt
 

KAPCSOLAT

LETÖLTÉS

Ajánlatkérő neve Közbeszerzés tárgya Ajánlattételi felhívás megküldésének / megjelenésének időpontja  
MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében szociális alapszolgáltatások, és egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Múcsonyban 2018.02.21.  Letöltés
Rudabánya Város Önkormányzata Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében Rudabánya Városházának energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00095. azonosító számú projekt keretében. 2018.01.17.  Letöltés
Berente Szent Borbála Idősek Otthona Élelmiszer beszerzés 2018. 2017.11.24.  Letöltés