Tisztelt Látogató/Érdeklődő!

Köszöntjük honlapunkon!

Ön egy olyan társaság honlapján tartózkodik, amelynek meghatározó tevékenysége a közbeszerzési tanácsadás.

Ha ez a tevékenység érdekli Önt, akkor jó helyen jár:

 • Pályázott és nyert? – Ezt a forrást szeretné elkölteni?
 • Vagy nem ezt, „csak” egy közfeladatot szeretne elvégeztetni, amihez meg van a „közpénze”?
 • Sürgeti az idő?, de nem pontosan ismeri azokat a törvényeket, előírásokat, amelyeket figyelembe kell vennie a források igénybe vételéhez?
Vegye fel velünk a kapcsolatot, segítünk! Ha Ön Ajánlattevő, és ajánlatot szeretne tenni valamelyik általunk bonyolított közbeszerzésre, akkor Ön is jó helyen jár! A keresett közbeszerzés a „letöltés” fül alatt található. A letöltés feltétele az, hogy Ön, mint a közbeszerzési eljárás résztvevője regisztráljon honlapunkon. Regisztrációját követően válik jogosulttá az Ön által keresett közbeszerzési dokumentáció letöltésére, amelyről e-mail üzenetben értesítjük.  
KÖZBESZERZÉS

Röviden:

A Kbt. rendelkezéseivel összhangban és figyelembe véve a megbízó közbeszerzési szabályzatában foglaltakat, - az előkészítéstől a szerződéskötésig –folyamatosan közreműködöm a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, vagy igény esetén teljes körűen, önállóan megvalósítom azt.

Bővebben:

 • az adott beszerzés hovatartozásának meghatározása, tekintettel a kivételekre is a
 • közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározása, figyelemmel az egybeszámítási szabályokra is
 • a közbeszerzés fedezete, rendelkezésre állásának dokumentálása
 • a felelősségi rend meghatározása (amennyiben nincs közbeszerzési szabályzat)
 • az eljárásfajta kiválasztása, rész-ajánlattételi lehetőség vizsgálata
 • a helyi KKV-ék részvételét támogató megoldások meghatározása
 • az ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció szakmai tartalmának meghatározása
 • a Kbt. szerinti egyéb előkészítő feladatok elvégzése
 • a kizáró okok, szakmai és pénzügyi alkalmassági kritériumok, az érvényességi feltételek vizsgálata, valamint a bírálati szempontrendszer meghatározása
 • az ajánlati/részvételi felhívás elkészítése, szerkesztése, elektronikus közzététele, a kapcsolódó hiánypótlásban foglaltak teljesítése
 • ajánlati (műszaki) dokumentáció teljes körű előkészítése
 • az eljárásban szükséges konzultáció, kiegészítések, felvilágosítások összeállítása és továbbítása az érdekeltek felé
 • az ajánlatok bontása, bírálata, és a bírálati lapok elkészítése
 • az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat elkészítése
 • a megbízó döntéshozatalához szükséges szakmai közreműködés
 • az összegezés elkészítése, és továbbítása az érvényesen pályázók felé
 • szerződéskötés, illetve az eredményről szóló tájékoztató hirdetmény közzététele
 • a szerződésmódosításra vonatkozó igény indokoltságának és szabályszerűségének vizsgálata közbeszerzési szempontból, a kapcsolódó hirdetmény elkészítése, közzététele
 • folyamatos közreműködés abban, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során az összeférhetetlenségre és a verseny tisztaságára vonatkozó rendelkezések érvényesüljenek
 • közreműködés, képviselet jogorvoslati eljárásban
 • a megbízó által felállított bíráló bizottságban tagi /elnöki/ minőségben történő részvétel
 • közreműködés közbeszerzési terv elkészítésében, illetve a közbeszerzési szabályzat készítésében
 • folyamatos szakértői tanácsadás, egyéb felmerülő járulékos munkák

BEMUTATKOZÁS

Tarjányi Sándor vagyok, szeretnék néhány szóban bemutatkozni. Hosszú szakmai út vezetett addig, hogy 10 évvel ezelőtt elhatároztam: a későbbiekben kizárólag közbeszerzési tanácsadással kívánok hivatásszerűen foglalkozni. Addigra már jelentős tapasztalatokra tettem szert, hiszen munkahelyeimen a műszaki kivitelezések szinte minden területét megismertem, voltam értékesítési és beruházási csoport tagja is. Előbb közbeszerzési tanácsadói, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen közbeszerzési szakértői képesítést szereztem. A törvényi feltételeket teljesítve, 2005-ben hivatalos közbeszerzési tanácsadóként is bejegyeztek a Közbeszerzési Hatóság szakértői névjegyzékbe. Szakértői számom: 310. Az elmúlt csaknem egy évtizedben több mint 100 közbeszerzési eljárást bonyolítottam le, és ezek közül csupán három olyan volt, amely ellen a KDB jogorvoslati eljárást folytatott le. Tevékenységem nagy részét az ajánlatkérői oldalon végzem, de nem idegen számomra az ajánlattevőknek végzett munka sem.

Céljaim: A közbeszerzések lebonyolítása során, céljaimat az a megoldandó problémahalmaz határozza meg, amellyel a döntéshozó szembekerül, mielőtt hozzájutna ahhoz a régen várt forráshoz, amellyel sokak gondját kellene megoldania. Ez a pénz „közpénz”, amelynek igénybe vételét nagyon sok előírás, törvény szabályozza. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a közpénzek nagy része állami, vagy EU-s forrásból származik, így felhasználásuk során más, ún. „különös feltételeket” is figyelembe kell venni. Az idő pedig mindig sürget, hiszen az elképzelések megvalósításához, a pályázatot már évekkel előtte be kellett nyújtani. Én e „közpénz” szakszerű, hatékony elköltésében tudok segíteni. Legfőbb célom, hogy az ezzel kapcsolatos közbeszerzői feladatokat a lehető legmagasabb szinten lássam el. Segítséget nyújtok az ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárások és az egyre bonyolultabbá, nehézkesebbé váló közbeszerzési szabályok útvesztőiben. Célom egy gyakorlat-szakmailag megalapozott eljárás lebonyolítása, amelyben sem a közreműködő szervezet, sem a KDB nem talál olyan hibákat, amelyek miatt a megnyert forrás részbeni, vagy teljes visszafizetésre kötelezne bennünket.

Kapcsolat

 •   +36 20 399-0905
 •   3733 Rudabánya, Petőfi út 8.
Egy rózsa fényképe

REFERENCIA

KAPCSOLAT