Tisztelt Látogató/Érdeklődő!

Köszöntjük honlapunkon!

Ön egy olyan társaság honlapján tartózkodik, amelynek meghatározó tevékenysége a közbeszerzési tanácsadás. Ha ez a tevékenység érdekli Önt, akkor jó helyen jár:

 • Pályázott és nyert? – Ezt a forrást szeretné elkölteni?
 • Vagy nem ezt, „csak” egy közfeladatot szeretne elvégeztetni, amihez meg van a „közpénze”?
 • Sürgeti az idő?, de nem pontosan ismeri azokat a törvényeket, előírásokat, amelyeket figyelembe kell vennie a források igénybe vételéhez?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, segítünk! Ha Ön Ajánlattevő, és ajánlatot szeretne tenni valamelyik általunk bonyolított közbeszerzésre, akkor Ön is jó helyen jár!

KÖZBESZERZÉS

Röviden:

A Kbt. rendelkezéseivel összhangban és figyelembe véve a megbízó közbeszerzési szabályzatában foglaltakat, - az előkészítéstől a szerződéskötésig – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként elősegítem a közbeszerzési eljárás szakszerű lefolytatását, vagy igény esetén teljes körűen, önállóan megvalósítom azt. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során biztosítom a közbeszerzési szakértelmet, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső feladatokat személyesen látom el. Az eljárás során együttműködök az eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi, vagy egyéb szakértelmet biztosító személyekkel.

Bővebben:

 • az adott beszerzés hovatartozásának meghatározása, tekintettel a kivételekre is
 • figyelemmel az egybeszámítási szabályokra is, a közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározása külön vizsgálattal, és ennek a vizsgálatnak a dokumentálása
 • a közbeszerzés fedezete, rendelkezésre állásának dokumentálása
 • a felelősségi rend meghatározása (amennyiben nincs közbeszerzési szabályzat)
 • az eljárásfajta kiválasztása, rész-ajánlattételi lehetőség vizsgálata
 • a helyi KKV-ék részvételét támogató megoldások meghatározása
 • az ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció szakmai tartalmának meghatározása a Megbízóval közösen úgy, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai specifikációt, leírást stb. Megbízó bocsátja rendelkezésre
 • az ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció jogi – ezen belül különösen közbeszerzési jogi – szakismereteket és felkészültséget igénylő részeinek elkészítése és a teljes dokumentáció jogi szempontból történő ellenőrzése
 • a Kbt. szerinti egyéb előkészítő feladatok elvégzése
 • a kizáró okok, szakmai és pénzügyi alkalmassági kritériumok, az érvényességi feltételek vizsgálata, valamint a bírálati szempontrendszer meghatározása
 • az ajánlati/részvételi felhívás elkészítése, szerkesztése, elektronikus közzététele, a kapcsolódó hiánypótlásban foglaltak teljesítése
 • ajánlati (műszaki) dokumentáció teljes körű előkészítése
 • személyes részvétel az egyes közbeszerzési eljárási cselekményeken, a megbízónál létrehozott bíráló bizottság munkájában, az eljárási cselekmények lebonyolításához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok előkészítése, az eljárási cselekmények levezetése, azokról jegyzőkönyv készítése,
 • az eljárásban szükséges konzultáció, kiegészítések, felvilágosítások összeállítása és továbbítása az érdekeltek felé
 • az ajánlatok bontása, bírálata, és a bírálati lapok elkészítése
 • a beérkezett ajánlatok formai, közbeszerzési jogi megfelelőségének, valamint az ajánlattevők alkalmasságának jogi szempontból történő ellenőrzése, a szükséges hiánypótlási felhívás, tájékoztatás, indokolás-kérés összeállítása
 • az írásbeli szakvélemény és döntési javaslat elkészítése
 • a megbízó döntéshozatalához szükséges szakmai közreműködés
 • az összegezés elkészítése, és továbbítása a pályázók felé
 • szerződéskötés, illetve az eredményről szóló tájékoztató hirdetmény közzététele
 • a szerződésmódosításra vonatkozó igény indokoltságának és szabályszerűségének vizsgálata közbeszerzési szempontból, a kapcsolódó hirdetmény elkészítése, közzététele
 • folyamatos közreműködés abban, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során az összeférhetetlenségre és a verseny tisztaságára vonatkozó rendelkezések érvényesüljenek
 • közreműködés, képviselet jogorvoslati eljárásban
 • a megbízó által felállított bíráló bizottságban tagi /elnöki/ minőségben történő részvétel
 • közreműködés közbeszerzési terv elkészítésében, illetve a közbeszerzési szabályzat készítésében
 • folyamatos szakértői tanácsadás, egyéb felmerülő járulékos munkák
               

BEMUTATKOZÁS

Tarjányi Sándor vagyok, néhány szóban bemutatkozom. Hosszú szakmai út vezetett addig, hogy 11 évvel ezelőtt elhatároztam: a későbbiekben kizárólag közbeszerzési tanácsadással kívánok hivatásszerűen foglalkozni. Addigra már jelentős tapasztalatokra tettem szert, hiszen munkahelyeimen a műszaki kivitelezések szinte minden területét megismertem, voltam értékesítési és beruházási csoport tagja is. Előbb közbeszerzési tanácsadói, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen közbeszerzési szakértői képesítést szereztem. A törvényi feltételeket teljesítve, 2005-ben hivatalos közbeszerzési tanácsadóként (szakértői szám: 310), 2015-ben pedig felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként (szakértői szám: 352) is bejegyeztek a Közbeszerzési Hatóság szakértői névjegyzékbe. Az elmúlt több mint egy évtizedben 150-et is meghaladó közbeszerzési eljárást bonyolítottam le, és ezek közül csupán három olyan volt, amely ellen a KDB jogorvoslati eljárást folytatott le. Tevékenységem nagy részét az ajánlatkérői oldalon végzem, de nem idegen számomra az ajánlattevőknek végzett munka sem.

Céljaim: A közbeszerzések lebonyolítása során, céljaimat az a megoldandó problémahalmaz határozza meg, amellyel a döntéshozó szembekerül, mielőtt hozzájutna ahhoz a régen várt forráshoz, amellyel sokak gondját kellene megoldania. Ez a pénz „közpénz”, amelynek igénybe vételét nagyon sok előírás, törvény szabályozza. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a közpénzek nagy része állami, vagy EU-s forrásból származik, így felhasználásuk során más, ún. „különös feltételeket” is figyelembe kell venni. Az idő pedig mindig sürget, hiszen az elképzelések megvalósításához, a pályázatot már évekkel előtte be kellett nyújtani. Én, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként e „közpénz” szakszerű, hatékony elköltésében tudok segíteni. Legfőbb célom, hogy az ezzel kapcsolatos közbeszerzői feladatoknál a lehető legmagasabb szinten biztosítsam a közbeszerzési szakértelmet, együttműködve a Megbízó eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi, vagy egyéb szakértelmet biztosító személyeivel. Segítséget nyújtok az ajánlatkérőknek a közbeszerzési eljárások és az egyre bonyolultabbá, nehézkesebbé váló közbeszerzési szabályok útvesztőiben. Célom egy gyakorlat-szakmailag megalapozott eljárás lebonyolítása, amelyben sem a közreműködő szervezet, sem a KDB nem talál olyan hibákat, amelyek miatt a megnyert forrás részbeni, vagy teljes visszafizetésre kötelezne bennünket.

Kapcsolat

 •   +36 20 399-0905
 •   3733 Rudabánya, Petőfi út 8.
Egy rózsa fényképe
REFERENCIA
Az ajánlatkérő neve A közbeszerzési eljárás tárgya A közbeszerzési eljárás fajtája A közbeszerzési eljárás meghirdetésének időpontja  Az elvégzett tevékenység megnevezése Jogorvoslatra történő utalás Az eljáráshoz kapcsolódó  kiegészítő információ
Berente Község Önkormányzata "Kerékpárút, vízelvezető rendszer, és buszmegálló felújítása." Hirdetmény közzététele nélküli eljárás (122.§(7) a)) 2014.06.27 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ- 17627/2014 (2014.06.09.-09.29.)
Berente Község Önkormányzata "E-garázs - napelemes rendszer beszerzése" Hirdetmény közzététele nélküli eljárás (122.§(7) a)) 2014.06.27 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ-18706/2014 (2014.06.09.-09.29.)
Berente Község Önkormányzata "Játszóterek áttelepítése, felújítása, valamint építése Berente közigazgatási területén." Hirdetmény közzététele nélküli eljárás (122.§(7) a)) 2014.07.09 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ- 20510/2014 (2014.06.23.-10.13.)
Berente Község Önkormányzata "Élelmiszer beszerzés 2015." Nyílt eljárás 2014.10.31 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ- 23023/2014 KÉ- 26449/2014 (2014.10.13.-12.22.)
Rudabánya Város Önkormányzata "Kiviteli tervek készítése a "Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten" című projekt megvalósításához." Hirdetmény közzététele nélküli eljárás (Kbt. 122/A § ) 2014.10.05 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ 24325/2014 (2014.09.25.-11.24.)
Rudabánya Város Önkormányzata A "Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten" című projekt megvalósításához kapcsolódó nyilvánosság és marketing tevékenység megvalósítása. Hirdetmény közzététele nélküli eljárás (Kbt. 122/A § ) 2015.03.11 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ 14952/2015 (2014.09.25.- 2015.05.11.)
Rudabánya Város Önkormányzata A "Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten" című projekt megvalósítása. Nyílt eljárás (Kbt. 121.§ (1) b) 2015.03.04 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ- 3484/2015 KÉ- 8063/2015 KÉ- 18017/2015 1.sz. Szerződésmódosítás KÉ- 22930/2015 2.sz. Szerződésmódosítás (2014.09.25.- 2015.11.05.)
Rudabánya Város Önkormányzata „Központi orvosi ügyelet ellátása Rudabányán és társult településein.” Nyílt eljárás (Kbt. 121.§ (1) b) 2015.10.02 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt KÉ-19252/2015 KÉ- 25376/2015 (2015.09.14.-11.30.)
Mucsony Nagyközség Önkormányzata A START munkaprogram eszközeinek, berendezéseinek, felszereléseinek beszerzése Nyílt eljárás (Kbt. 115.§ 2016.05.10 Az eljárás teljeskörű lebonyolítása Jogorvoslati eljárás nem volt
 

KAPCSOLAT